ŠPECIÁLNA PONUKA LONG TERM

ŠPECIÁLNE PONUKA!

A: £9,90 na osobu a noc na 3 mesiace v spoločnej 6-lôžkovej izbe!
Platí sa 1 mesiac vopred a 1 mesiac záloha

B: £12.50 na osobu a noc na 2 mesiace v spoločnej 6-lôžkovej izbe!
Platí sa 1 mesiac vopred a 1 mesiac záloha

C: £14.90 na osobu a noc na 1 mesiac v spoločnej 6-lôžkovej izbe!
Platí sa 1 mesiac vopred, žiaden záloha

AKO ZÍSKAŤ TÚTO PONUKA:
Like, Share & Comment na našom Facebooku!

-pecialna-ponuka Special-offer

LONG TERM SPECIAL OFFERS

SPECIAL OFFERS!

A: £9.90 PER PERSON PER NIGHT for 3 months in a shared 6-bed room!
Pay 1 month in advance and 1 month deposit

B: £12.50 PER PERSON PER NIGHT for 2 months in a shared 6-bed room!
Pay 1 month in advance and 1 month deposit

C: £14.90 PER PERSON PER NIGHT for 1 month in a shared 6-bed room!
Pay 1 month in advance, no deposit

HOW TO OBTAIN THIS OFFER:
Like, Share & Comment on our Facebook Page!

Special-offer

OFFRES SPÉCIALES LONG TERME

OFFRES SPÉCIALES 

A: £9.90 PAR PERSONNE PAR NUIT pendant 3 mois dans une chambre partagée de 6 lits!
Payez 1 mois à l'avance, versez 1 mois de caution

B: £12.50 par personne par nuit pendant 2 mois dans une chambre partagée de 6 lits!
Payez 1 mois à l'avance, versez 1 mois de caution

C: £14.90 PAR PERSONNE PAR NUIT pendant 1 mois dans une chambre partagée de 6 lits!
Payez 1 mois à l'avance, pas de caution

COMMENT OBTENIR CES OFFRES:
Like, Share & Comment sur notre page sur Facebook!

offre-spéciale